Ce va oferă FSS METAROM?

avantaje-fss
  • Federatia negociază cu reprezentanţii Guvernului şi ai Patronatelor. Fără acest cadru legal, drepturile tale ca salariat nu ar putea fi asigurate.
  • În cazul în care drepturile tale legale au fost încălcate, la cererea sindicatului la care esti afiliat, Federatia recurge la toate formele specifice de luptă sindicală pentru ca ele să fie restabilite.
  • Federatia poate să sesizeze orice instituţie de stat, parchetul, judecatoriile sau tribunalele, Organizaţia Internaţională a Muncii, alte organisme şi organizaţii internaţionale, în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor tale sindicale, politice, economice, sociale şi civile.
  • Federatia îţi asigură gratuit informatii şi consultaţie juridică în toate problemele legate de DREPTUL TĂU la muncă salariată, la condiţiile de lucru, la concediu medical sau de odihnă, la protecţie socială.
  • Federatia sprijină acordarea tichetelor de masă, pentru îmbunătăţirea climatului de muncă din întreprindere, ca formă de protecţie socială.
  • Federatia organizează cursuri de pregătire sindicală, la care şi tu poţi să participi.
  • FSS METAROM se declară prin Statut o organizaţie independentă, păstrindu-şi dreptul de opţiune şi decizie asupra tuturor problemelor ce privesc drepturile şi libertăţile salariaţilor.
  • FSS METAROM promovează principiile fundamentale ale mişcării sindicale: unitatea de acţiune, solidaritatea, democraţia, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, alegerile democratice.
  • FSS METAROM îşi defineşte ca obiectiv principal al activităţii sale apărarea drepturilor esenţiale ale membrilor săi, reprezentarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale ale acestora, prin toate prerogativele pe care le are şi mijloacele de care dispune.